Zapytanie ofertowe: Zakup wraz z montażem urządzeń audio-video w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa sali koncertowej na Bazie Zbożowej”

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU
1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup wraz z montażem urządzeń audio-video w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa sali koncertowej na Bazie Zbożowej”.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 16.09.2019 r.
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 100 % CENA
5. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: Zgodnie z załącznikami (przedmiar 2 rozdział – zakup i montaż urządzeń, poz. 2.1 – 2.7)
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  • osobiście
  • drogą pocztową na adres podany w pkt 1

    Oferty należy składać do 16.08.2019 r. godz. 10:00
    Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu upływu składania ofert.
8. OSOBA DO KONTAKTU
W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE:
Paweł Regucki, tel. 606760493, e-mail: p.regucki@mopr.kielce.pl
Skip to content