Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków do miejsca zamieszkania dla mieszkańców mieszkań chronionych i lokali aktywizujących

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy na przygotowanie i dostarczanie gorących posiłków do miejsca zamieszkania dla mieszkańców mieszkań chronionych i lokali aktywizujących:

1. Przygotowanie gorących posiłków – obiadów 2-daniowych wraz z dowozem do miejsca zamieszkania dla około 50 osób dziennie zamieszkujących w mieszkaniach chronionych wspieranych i lokalach aktywizujących na terenie gminy Kielce.

2. Przewidywana liczba posiłków w okresie VI – XII.2021 roku wyniesie 6 250 obiadów dwudaniowych.

3. Przewidywana liczba naczyń jednorazowych, które zobowiązany jest zapewnić wykonawca w trakcie realizacji umowy wyniesie:

– 6 250 opakowań do zup

– 6 250 opakowań do drugiego dania

4. Miejsce wydawania posiłków:

– Mieszkania chronione wspierane – Kielce, ul. Kazimierza Wielkiego 35A

– Mieszkania chronione wspierane – Kielce, ul. Kazimierza Wielkiego 35B

– Mieszkania chronione wspierane – Kielce. ul. Leszczyńska 37

– Mieszkania chronione wspierane – Kielce, ul. Jagiellońska 76

– Lokale aktywizujące – Kielce, ul. Jagiellońska 76

5. Przygotowanie posiłków odbywa się w miejscach działalności wykonawcy.

6. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z normami Instytutu Żywności i Żywienia.

7. Posiłki należy dostarczać codziennie w dni powszednie w godzinach 12:00 – 16:00.

8. Koszt przygotowania posiłku, dowozu, naczyń jednorazowych ponosi wykonawca i musi go zawrzeć w cenie brutto obiadu dwudaniowego.

9. Składanie ofert w siedzibie MOPR ul. Studzienna 2 do 2.06.2021 godz. 11:00 w formie papierowej.

10. Wyłonienie najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 2.06.2021r. o godz. 11:15.

11. Realizacja zamówienia nastąpi w dniu 2.06.2021r. z uwzględnieniem posiłku za dzień 1.06.2021 r.

 

Dyrektor

Magdalena Gościniewicz

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content