Zapytanie ofertowe – na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Informacja do zapytania ofertowego

Na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

W dniu 29-05-2020 r wpłynęło zapytanie dot. postepowania ofertowego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”.

Treść zapytania:
„W części I – wykaz pomocy dydaktycznych do Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126 w pozycjach 13,14,15 macie Państwo Gra Piotruś Memory Zestawy 1,2,3 – odpowiednie do danej pozycji. W opisie zamówienia jest napisane, że każdy zestaw zawiera 24 talie. Proszę o doprecyzowanie, czy mamy przemnożyć zestawy razy 3, czy zależy Państwu aby otrzymać po 1 zestawie – 8 talii”.

Odpowiedź:
Celem zamówienia jest zakup 3 zestawów po 8 tali w każdym, łącznie 24 talie.

Skip to content