Zapytanie ofertowe – Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru w branży konstrukcyjno–budowlanej, elektrycznej, sanitarnej

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Pełnienie obowiązków inspektorów nadzoru w branży konstrukcyjno –budowlanej, elektrycznej, sanitarnej nad realizacją robót polegających na rozbudowie budynku przy ul. Chęcińskiej 23 wraz z zakupem montażem wyposażenia”.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do czasu zakończenia robót budowlanych – przewidywany czas zakończenia – grudzień 2023 r.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 100 % CENA

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content