Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – Modernizacja elewacji w części podpiwniczenia budynku przy ul. Kościuszki 25

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja elewacji w części podpiwniczenia budynku przy ul. Kościuszki 25 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie elewacji ścian i piwnic budynku przy ul. Kościuszki 25 wraz z robotami towarzyszącymi”.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30.09.2022 r.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 100 % CENA

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content