Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – wykonanie wewnętrznej linii zasilającej … w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 53

Kielce, 23.08.2021

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

  

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od istniejącej rozdzielni głównej budynku do tablicy TB w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 53 w związku z realizacją inwestycyjnego zadania projektowego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii OWD dla osób niesamodzielnych”. Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem i przedmiarem.

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku.zip

Skip to content