Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – Zakup komputerów z monitorami i pakietami oprogramowania biurowego

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup komputerów 15 szt. z monitorami 15 szt. i pakietami oprogramowania biurowego 15 szt.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 18.02.2022 r.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 100 % CENA

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content