Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – zakup podnośnika wraz z montażem

ZAPYTANIE OFERTOWE – SONADAŻ RYNKU

 

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kielce – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup podnośnika wraz z montażem w ramach zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach” ul. Zamenhofa 4.

W zakresie zadania są: zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do wysokości  150 cm i udźwigu 385 kg, montaż ogrodzenia z paneli systemowych, remont istniejącego chodnika, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie zasilania elektrycznego. Wykonanie zgodnie z projektem, specyfikacją i przedmiarem, przygotowanie dokumentacji odbiorowej do Urzędu Dozoru Technicznego.

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku.zip

Skip to content