Zapytanie ofertowe – Usługa obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY : Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :  świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu w ramach programu ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content