Zapytanie ofertowe – Usługa pogrzebowa realizowana w 2023 roku

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2,   25-544 Kielce

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

usługa pogrzebowa realizowana w 2023 roku na rzecz osób zmarłych, do pochówków których zobowiązana jest Gmina Kielce, w tym pochówków ciał dzieci martwo urodzonych

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content