Zarządzenie nr 68/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022–2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 68/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 20 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022–2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content