Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wózków inwalidzkich, sprzętu

Kielce, dnia 24-09-2021 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup i dostawę wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wózków inwalidzkich, sprzętu do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z chorobą Alzheimera i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera w ramach projektu Gminy Kielce: Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content