Zapytanie ofertowe – Zakup urządzeń i sprzętu agd i rtv

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup urządzeń i sprzętu agd i rtv na potrzeby mieszkań chronionych przy ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach.

Zakup jest realizowany w ramach inwestycji pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach polegająca na adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1 mieszkania chronionego treningowego i 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem platformy zewnętrznej oraz zakupem i montażem pierwszego wyposażenia”.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content