Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/6/2022 – Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów języka polskiego

Numer referencyjny: MOPR/6/2022

Kielce, dnia 12.10.2022 r.

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce, informuje, że w dniu 03.10.2022 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn.Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów języka polskiego, jako obcego dla obywateli Ukrainy – uczestników projektów Gminy Kielce”, Numer referencyjny: MOPR/6/2022.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content