Zapytanie ofertowe – Zakup usługi, polegającej na przygotowywaniu oraz dostawie posiłków dla uczestników projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR.PS.414.WSOU.ZAP.2.2022

Na zakup usługi, polegającej na przygotowywaniu oraz dostawie posiłków dla uczestników projektu pn. „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content