Zapytanie – sondaż rynku: usługa polegająca na wyłonieniu firmy przewozowej/korporacji taksówkarskiej do realizacji programu „Taksówka dla seniora” finansowanego ze środków Gminy Kielce

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na wyłonieniu firmy przewozowej/korporacji taksówkarskiej do realizacji programu „Taksówka dla seniora” finansowanego ze środków Gminy Kielce
3. Termin realizacji zamówienia 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia:
 1. Usługi przewozowe będą się odbywały 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w godzinach 6.00 – 20.00.
 2. Przewoźnik powinien dysponować samochodem dostosowanym do świadczenia przewozów specjalistycznych, np. osób na wózkach inwalidzkich. Usługa nie obejmuje transportu osób leżących.
 3. Z przejazdu mogą bezpłatnie korzystać osoby uprawnione oraz osoby uprawnione wraz z opiekunem – taką informację należy przekazać przy zgłoszeniu terminu przejazdu.
 4. Przejazdy mogą się odbywać do następujących instytucji i miejsc na terenie miasta:
 • urzędów,
 • banków,
 • placówek medycznych.
 1. Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno Senior, jak i w jego imieniu członkowie rodziny, opiekun, personel placówki medycznej, pracownicy instytucji pomocowych.
 2. O terminie planowanej usługi należy poinformować przewoźnika nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem przewozu. W sytuacjach nieplanowanych wykonanie usługi należy ustalić indywidualnie z przewoźnikiem.
 3. Informację o potrzebie skorzystania z tzw. transportu specjalistycznego należy przekazać przy zgłoszeniu przejazdu.
 4. Przewoźnik jest zobowiązany przypomnieć telefonicznie Seniorowi/opiekunowi o zaplanowanym kursie na 24 godziny przed wykonaniem usługi, podając godzinę przejazdu.
 5. Senior/opiekun potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez przewoźnika po każdym ukończonym kursie.
 6. Przewoźnik powinien poczekać na Seniora jeżeli wizyta w miejscu docelowym potrwa do 30 minut. W przypadku wizyty powyżej 30 min Senior/opiekun powinien poinformować o tym przewoźnika i ustalić telefonicznie godzinę planowanego powrotu.
 7. Na jeden przejazd składa się kurs z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego oraz kurs z miejsca docelowego do miejsca zamieszkania w ciągu jednego dnia (w godz. 6.00 – 20.00).
 8. Jedna osoba może skorzystać z dwóch bezpłatnych przejazdów w miesiącu i maksymalnie sześciu przejazdów w roku.
 9. Odwołanie/zmiana planowanego terminu przewozu przez Seniora/osobę zamawiającą powinny nastąpić nie później niż na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem przewozu.
 10. W przypadku nie odwołania przejazdu przez Seniora i nie podania ważnych przyczyn tego faktu, Senior traci jedną możliwość przejazdu.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt. I.
Oferty należy składać do 30.12.2020 r. do godz. 14.00.
Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 3 dni od daty składania ofert.
8. Rozpoznanie prowadził(a): Dorota Olejarczyk, tel. 604 635 495, e-mail d.olejarczyk@mopr.kielce.pl

Pełna dokumentacja poniżej:

Skip to content