Zarządzenie Nr 138/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2020 oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym

ZARZĄDZENIE NR 138/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań wraz z załącznikiem do zarządzenia o wynikach konkursu

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content