Zarządzenie Nr 144/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 3 kwietnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 144/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

 

(…)

Zapoznaj się:

 

Skip to content