Zarządzenie Nr 191/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 maja 2020

ZARZĄDZENIE NR 191/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content