Zarządzenie nr 265/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 265/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz przyznania dotacji podmiotom uprawnionym.

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content