Zapytanie ofertowe – sondaż rynku – wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od istniejącej rozdzielni głównej budynku do tablicy TB

Kielce, 12.08.2021 r.

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU   

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
  2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od istniejącej rozdzielni głównej budynku do tablicy TB w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach ul. J. Nowaka- Jeziorańskiego 53 w związku z realizacją inwestycyjnego zadania projektowego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii OWD dla osób niesamodzielnych”. Szczegółowy zakres robót zgodnie z projektem i przedmiarem.

 (…)
Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content