Zarządzenie Nr 277/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lipca 2020

ZARZĄDZENIE NR 277/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych miasta w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content