Zarządzenie nr 28/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 28/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2024 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Kielce

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content