Zarządzenie nr 28/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 28/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 12 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu,
których adresatami są mieszkańcy Kielc

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content