Zarządzenie nr 32/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2024 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Kielce

Zarządzenie nr 32/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację w latach 2021–2024 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Kielce

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content