Zarządzenie nr 29/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 29/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2024 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Miasta Kielce

 

Dotyczy zadania publicznego:
Prowadzenie na terenie Miasta Kielce placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content