Zarządzenie nr 30/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 30/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Kielce

Dotyczy zadania publicznego:
Prowadzenie w lokalu podmiotu na terenie Miasta Kielce – placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content