Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora MOPR w Kielcach z dnia 14 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 3/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości powiatu, których adresatami
są mieszkańcy Kielc

 

Dotyczy zadań publicznych:

  • Zapewnienie w domu pomocy społecznej na terenie Miasta Kielce 9 miejsc dla osób niewidomych i słabowidzących (załącznik nr 1)
  • Prowadzenie w lokalu podmiotu Ośrodka Interwencji Kryzysowej (załącznik nr 2)

(…)

Pełna dokumentacja w:

Skip to content