Zarządzenie nr 32/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 32/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których adresatami są mieszkańcy Kielc

Dotyczy zadania publicznego:

  • Zadanie nr 1: Organizacja grupowych pobytów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych. 
  • Zadanie nr 2: Organizacja grupowych pobytów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla niepełnosprawnych osób dorosłych.
  • Zadanie nr 3: Rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych.
  • Zadanie nr 4: Ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez zakup i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, udzielanie instruktażu w zakresie jego obsługi, naprawę i konserwację sprzętu rehabilitacyjnego.

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content