Zarządzenie nr 356/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 356/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

 z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022–2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content