Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej na wykonanie usługi zorganizowania w latach 2021-2022 – 3 spotkań kulturalno – integracyjnych i 3 spotkań dla UP projektu

Kielce, dnia 15.11.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PODMIOTÓW EKONOMI SPOŁECZNEJ

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kielce / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53:

w 2021 r.

  • Jednego 3-godzinnego spotkania kulturalno-integracyjnego dla 25 UPz  Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera.
  • Jednego 3-godzinnego spotkania integracyjnego dla 50 UP (25 uczestników Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera i ich 25 Opiekunów Faktycznych).

w 2022 r.

  • Dwóch 3-godzinnych spotkań kulturalno-integracyjnych dla 25 UP z Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera.
  • Dwóch 3-godzinnych spotkań integracyjnych dla 50 UP (25 uczestników z Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z Chorobą Alzheimera i ich 25 Opiekunów Faktycznych).

3. TERMIN  I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Spotkania kulturalno-integracyjne:
  • 1 grudnia 2021r., 17 marca 2022 r., 14 lipca 2022 r. – w godz. 10.00 – 13.00
Spotkania integracyjne:
  • 9 grudnia 2021 r., 7 kwietnia 2022 r., 8 grudnia 2022 r. – w godz. 15.00 – 18.00

(…)

Skip to content