Zarządzenie Nr 377/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 września 2020

ZARZĄDZENIE NR 377/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content