Zarządzenie nr 38/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

Zarządzenie nr 38/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content