Zarządzenie Nr 442/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 7 grudnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 442/2020
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content