Informacja – dla Wykonawców nr 1, dotyczy: Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce

Znak sprawy: MOPR/18/2020
Kielce, 09.12.2020r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ:

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Odbiorca:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,
25-544 Kielce, ul. Studzienna 2,
tel. 41 3312524 , fax. 41 3685057
Strona internetowa: www.mopr.kielce.pl
e- mail: przetargi@mopr.kielce.pl

Prowadzący postępowanie:
Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba
Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A
Strona internetowa: www.kancelariajiz.pl
e-mail: przetargi@kancelariajiz.pl

 

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content