Zarządzenie nr 56/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 25 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 56/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 25 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, których adresatami są mieszkańcy Kielc

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content