Zarządzenie nr 62/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 8 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 62/2022
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 8 listopada 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

Skip to content