Zarządzenie nr 63/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 –2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 63/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 –2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content