Zbiorcze zestawienie ofert – Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Olkuskiej 18

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/07/2019

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na:
Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Olkuskiej 18 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. “Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK”

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

 

Skip to content