Zbiorcze zestawienie ofert – zakup wyposażenia meblowego i wieszaka wolnostojącego na ubrania(wraz z dostawą i montażem) do Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 i Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126

Kielce, dnia 15.04.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup wyposażenia meblowego i wieszaka wolnostojącego na ubrania(wraz z dostawą i montażem) do Filii Klubu Seniora przy ul. Marszałkowskiej 12 i Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 ramach projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content