Informacja – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31

Nr postępowania: MOPR/ZP/341/20/2019
Kielce 25.10.2019 r.

INFORMACJA

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm. ) informuje, że w postępowaniu p.n.Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 – III część zamówienia (dostawa mebli -Wielkopolska 31)-został wykluczony wykonawca Mantis Łukasz Babulewicz.

(Dokument w załączniku)

Skip to content