Zakup i montaż dźwigu towarowego w budynku Żłobka „Uśmiech Malucha” Os. Na Stoku 42a

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU
1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup i montaż dźwigu towarowego w budynku Żłobka „Uśmiech Malucha” Os. Na Stoku 42 a.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r.
Skip to content