Dyżur konsultanta prawnego dla obywateli Ukrainy

Dyżur konsultanta prawnego dla obywateli Ukrainy

Informujemy, iż w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego udostępnił dyżur konsultanta prawnego obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutym 2022 r. i mieszkają na terenie województwa świętokrzyskiego.

Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się:

  • telefonicznie pod numerem 41 342 13 88 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00,
  • za pomocą poczty elektronicznej: olha.hrabovska@sejmik.kielce.pl.

Do zadań konsultanta prawnego należą m.in. konsultacje dotyczące możliwości załatwienia różnego rodzaju spraw po przybyciu do Polski, w tym w zakresie procedur dotyczących legalizacji pobytu w Polsce. Konsultacje mogą dotyczyć również każdej innej pomocy prawnej wynikającej z sytuacji, która zaistniała po 24 lutym 2022 r., w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainie.

Skip to content