Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa materiałów/wyposażenia do terapii oraz wyposażenia ogrodu do hortiterapii

Kielce, 02.09.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

MOPR. PS.414.AL.21.2022

Na zakup i dostawę materiałów/wyposażenia do terapii oraz wyposażenia ogrodu do hortiterapii w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób z chorobą Alzheimera w ramach projektu Gminy Kielce pn. Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content