Zapytanie ofertowe – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Kielce, dnia 01-09-2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR/SDU/5/2022

Na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu pn. “Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 oraz projektu pn. “Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content