Zniżki i uprawnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Karta Dużej Rodziny / Zniżki i uprawnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

1. Informacje ogólne dla klienta

Ze zniżkami, jakie oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, można zapoznać się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl zakładka Duża rodzina.

Podmioty, firmy i instytucje z terenu całej Polski, udzielające zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych, można wyszukać na interaktywnej mapie: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Znajdują się tu również podmioty z terenu Miasta Kielce, będące partnerami ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Miasta Kielce, których członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny, wydaną przez Prezydenta Miasta Kielce, mogą również korzystać z uprawnień wprowadzonych przez Samorządowy Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce.

2. Sprawę załatwia

Dział Pomocy Środowiskowej, pokój nr 10, tel. +48 41 367 64 52, +48 41 367 67 19 wew. 232

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 18-06-2020

Skip to content