Karta Dużej Rodziny

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Karta Dużej Rodziny

1. Informacje ogólne dla klienta

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny
Zniżki i uprawnienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce
Gdzie złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny?
Dołącz on line do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny!
Jak zostać partnerem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny?.pdf

WAŻNA INFORMACJA

dla Posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2021 r. została zamknięta aplikacja mKDR.

Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód osobisty oraz dzieci posiadające mLegitymacje od 9 czerwca 2021 r. mogą wyświetlać Kartę Dużej Rodziny w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

logo karta du|ej rodzinny

2. Tryb załatwiania sprawy

Składa się z następujących etapów

1) Złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny tradycyjnie w siedzibie MOPR w Kielcach lub elektronicznie za pośrednictwem PIU Empatia.

2) Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

  • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinny domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

3) Odbiór Karty Dużej Rodziny po otrzymaniu sms’a.

Odbiór Karty Dużej Rodziny odbywa się w:

  • poniedziałek w godzinach 8–12, 14–16;
  • wtorek–piątek w godzinach 7:30–12, 14–15:30.

4) Ważne: Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Na podany numer telefonu w załączniku do wniosku zostanie wysłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej a na adres e-mail – numer Karty Dużej Rodziny oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla telefonów działających w systemie Android lub App Store dla telefonów działających w systemie IOS.

5) Od 1 marca 2024 r. za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należy uiścić opłatę w wysokości 15,00 zł, za wydanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny opłatę w wysokości 10,00 zł.
Podaną kwotę należy wpłacić na podany niżej numer rachunku bankowego:

51 1050 1461 1000 0023 5336 9164

6) Organ ustalający prawo do Karty jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną informacji dotyczących danych członków rodziny wielodzietnej.

3. Formularze do pobrania

1. KDR – Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu.pdf
2. KDR – Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu strony 3-4.pdf
3. ZKDR-01 – Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej.pdf
4. ZKDR-02 – Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.pdf
5. ZKDR-03 – Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf
6. ZKDR-04 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.pdf
7 ZKDR-05 – Oświadczenie dotyczące zawarcia związku małżeńskiego.pdf

4. Sprawę załatwia

Dział Pomocy Środowiskowej

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 04-03-2024

Skip to content