Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Moduł I

Home / Formy pomocy / Środki PFRON / Program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Moduł I

«Допомога громадянам України з інвалідністю» Модуль І

за фінансуванням Державного Фонду Реабілітації Інвалідів

 У рамках Програми громадяни України можуть отримати повернення коштів, витраченних з власних оплат, або для придбання необхідних ліків виданих на замовлення, про що йдеться в Розпорядженні МОЗ від 29 травня, 2017 року про перелік медичних препаратів, що видаються на замовлення (наприклад: протези, ортопедичні пристрої та ортези, інвалідні візки, палиці, милиці, ходунки, ортопедичне взуття, інфузійні набори для індивідуальних інсулінових помп, підгузки для дорослих, катетери, стомічні пристрої).

Право на допомогу за Програмою мають особи, які відповідають усім наведеним нижче умовам:

  • перебування на території Республіки Польща вважається легальним, відповідно до ст. 2 пункт 1 Закону про Допомогу Громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї Держави
  • мають документ, що підтверджує інвалідність І або ІІ групи, виданий
    в рамах Української Системи про Інвалідність, а у разі відсутності, подати заяву про його наявність.

Детальна інформація про програму доступна на сайті МОПР, у вкладці форми допомоги – кошти PFRON – цільові програми. Заявки приймаються до 15 грудня 2022 року. у відділенні адаптації інвалідів MOPR у м. Кельце,вул. Студенна 2, каб.№7 тел.41 331 25 24 зов. 243.

1. Informacje ogólne dla klienta

Program ma na celu zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na ich terytorium.

W ramach Modułu I obywatele Ukrainy z orzeczonym I i II stopniem niepełnosprawności (zarówno osoby pełnoletnie jak i dzieci) mogą otrzymać pomoc finansową na poniesienie udziału własnego przy zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

2. Podstawa prawna

  • art. 47 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r., poz. 573 z późn. zm.).
  • art. 34 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583, z późn. zm.).

3. Beneficjenci programu

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania
    o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

4. Termin naboru

Wnioski przyjmowane są do 15.12.2022 roku.

5. Formularze do pobrania

6. Sprawę załatwia

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 7, tel. +48 41 331 25 24 wew. 243

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień: 22.08.2022r.

Skip to content