Informacja – dla Wykonawców, dotyczy: Usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy i rediagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży

Kielce dn. 07.10.2019 r.
MOPR/ZP/341/17/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że dokonuje unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu p.n.: Usługi w zakresie przeprowadzenia diagnozy i rediagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat – uczestników projektu „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” (MOPR/ZP/341/17/2019) oraz przeprowadzi powtórną weryfikację ofert w celu potwierdzenia lub wykluczenia przesłanek do odrzucenia ofert.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content