Informacja – dotyczy: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej.

Kielce, 07.10.2019 r.
Znak sprawy: MOPR/ZP/341/19/2019

Informacja

Dotyczy: postępowania pn.: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej.

Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert:
Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 235 000,00 zł.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content